Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja Runa 2018

Godātie Cicerona balvas laureāti!

Cicerona balva ir sabiedriskās cieņas balva – šis teikums izsaka visu šodien pasniedzamās balvas būtību. Tāpat kā Cicerona personība sevī iemieso visu Rietumeiropas civilizācijas daudzšķautņaino un brīžiem pretrunīgo attīstības ceļu no senās Romas līdz pat mūsdienām.

Cicerona balvu es uztveru kā atzinību par to, ko cilvēks savā darbā, savā dzīvē ir izdarījis sabiedrības labā, vienlaikus saglabājot augstus morāles principus un cieņpilnu attieksmi pret līdzcilvēkiem un apkārtējo pasauli.

Vēsturiski Cicerona vārds visvairāk saistās ar spožu retoriku jeb daiļrunību. Mēs to saucam par komunikāciju. Taču komunikācija nav tikai skanīgas frāzes. Komunikācija ir runas saturs un runātāja attieksme, reputācija un individualitāte. Šodien mēs īpaši uzsveram, ka komunikācijai jābūt patiesai un uzticamai.

Tādam pašam jābūt mūsu darbam – godīgam, saturīgam, uz nākotni vērstam un ar sabiedrisko labumu. Tieši tas ir pamats, lai iemantotu sabiedrības cieņu.

Šogad Cicerona balva tiek pasniegta jau divdesmito reizi, un šīs balvas jubileja sabalsojas ar mūsu valsts dibināšanas simto gadskārtu. Paldies, Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļai, kur savulaik dzima ideja par šādu balvu un paldies Latvijas Zinātņu akadēmijai un mūsu zinātnes spožākajai personībai – akadēmiķim Jānim Stradiņam, kurš uzņēmās vadīt Žūrijas komisiju!

Prieks, ka šogad Cicerona balvas īpaši iezīmē divas lielas jomas: viena no tām – izglītība, eksaktās zinības, zinātne, otra – kultūra un kultūras mantojums. Un pāri visam, protams – personu izcilība.

Vēlu, lai Cicerona balva arī turpmāk iezīmē mums visiem paraugu, kā izvirzīt augstus mērķus un kā pēc tiem tiekties.

Cicerons esot teicis: “Nekas nav priekpilnāks par uzvaru”.

Sveicu 2018. gada Cicerona balvas laureātus!

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece

Rīgā, 2018. gada 6. decembrī.

ieteikt draugam

Submit Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja Runa 2018 in Delicious Submit Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja Runa 2018 in Digg Submit Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja Runa 2018 in FaceBook Submit Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja Runa 2018 in Google Bookmarks Submit Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja Runa 2018 in Stumbleupon Submit Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja Runa 2018 in Technorati Submit Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja Runa 2018 in Twitter