Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Balvas nolikums

Pamatnoteikumi

Apzinoties sabiedrības saliedēšanas aktualitāti, Cicerona balvu piešķiršanas mērķis
ir atzīt un veicināt publiskās komunikācijas efektivitāti.

Cicerona balvas tiek piešķirtas par sasniegumiem politikā, mērķtiecīgu ieguldījumu
žurnālistikā, trāpīgām reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņām, Latvijas tēla pilnveidi u.c. Žūrijai ir tiesības izveidot jaunas nominācijas, ja tas nepieciešams, piemēram, „Par mecenātismu”, „Par pilsonisko līdzdarbību” utt.

Cicerona balvu piešķiršanas ceremonijas ietvaros ar īpašu Mērfija titulu tiek atzīmētas
gada ievērojamākās neveiksmes komunikācijā ar sabiedrību.

Cicerona Goda nosaukuma vai Mērfija diploms ir augstākā apbalvojuma pakāpe
pirms balvas. Cicerona balvu piešķiršanu organizē Zinātņu akadēmija, Latvijas
Universitāte un sabiedriskās organizācijas, kas apvieno publisko uzrunu profesionāļus.

Nomināciju kritēriji

Pretendēt uz Cicerona un Mērfija balvām ir tiesības politisko partiju un kustību dalībniekiem, valsts, pašvaldības iestāžu un nevalstiskā sektora organizāciju pārstāvjiem, kā arī personām, kas publiskās saziņas jomās darbojas neatkarīgi.

Pieteikt pretendentus ir tiesības katram interesentam.

Galvenie Cicerona balvu piešķiršanas kritēriji ir cilvēka un Latvijas valsts cieņas celšana, augsti humāni mērķi, pretendenta veikuma plaša rezonanse sabiedrībā.

Piemēram, pretendentam uz Cicerona balvu žurnālistikā balvas piešķiršanas kritērijs ir konsekventa darbība plašsaziņas jomā (vismaz 10 publikācijas). Bet pretendentam uz Cicerona balvu politikā balvas piešķiršanas kritērijs ir darbs ne mazāk kā gada garumā, rezultatīvi paužot sabiedrībā saliedētības idejas.

Pieteikumu vērtēšana

Pieteikumus vērtē Apbalvošanas žūrija, tās darbu vada Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs.

Pretendentiem brīvā formā Apbalvošanas žūrijai jāiesniedz šādi dokumenti:
pieteikums, balvas pretendenta darbu apraksts un to ilustrācijas.

Sasniegumi politikā tiek vērtēti atsevišķi lokālā, nacionālā un starptautiskā mēroga kategorijās.

Apbalvošanas žūrijā ir iekļauti līdzšinējie Cicerona balvas saņēmēji, politologi, zinātnieki, eksperti komunikācijas jomā un pieteikto nozaru speciālisti.


ieteikt draugam

Submit Balvas nolikums in Delicious Submit Balvas nolikums in Digg Submit Balvas nolikums in FaceBook Submit Balvas nolikums in Google Bookmarks Submit Balvas nolikums in Stumbleupon Submit Balvas nolikums in Technorati Submit Balvas nolikums in Twitter