Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Jānis Stradiņš Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā

Jānis Stradiņš

Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā
(2010.g. 15. decembrī)

Šodien jau divpadsmito reizi pasniedzam Cicerona balvu, šogad mazliet
novēloti, lai mazliet atpūstos no priekšvēlēšanu kņadas. Tās ir sabiedrības
cieņas balvas, ko piešķir nevis kādas institūcijas, piem., ZA vārdā, bet plašas
sabiedrības, studentu, žurnālistu ieteikto kandidātu izvērtējums, ko veic žūrijas
Šogad mēs īpaši akcentējam demokrātiskās vērtības, kas veidojušās un
attīstījušās Latvijā 20 neatkarības gados, neraugoties uz demokrātijas grimasēm,
neraugoties uz pretrunām un negācijām, kas bijušas raksturīgas atjaunotajai
valstij un izraisījušas sabiedrībā zināmu rezignāciju un neticību. Mēs mēģinām
rast atbildi jautājumam, vai demokrātija automātiski nozīmē godīgu un efektīvu
tautas akceptējumu valsts pārvaldei, cik gatava ir mūsu sabiedrība demokrātijai.
Taču vēlamies arī atgādināt, ka pirms 20 gadiem, 1990.g. 4. maijā ir pieņemta
LR neatkarības atjaunošana, godināt cilvēkus, kas stāvējuši pie atjaunotās valsts
šūpuļa un palikuši uzticīgi demokrātiskajām vērtībām, kas izteikti dominēja
trešās atmodas gados. Vilšanās, skepse, neticība nav pozitīvi virzītājspēki.
Mēs godinām Daini Īvānu kā politiķi, pirmo LTF priekšsēdētāju, trešās
atmodas simbolu, vienu no pirmiem LR Augstākās padomes vadītājiem pēc
neatkarības deklarēšanas. Viņam Cicerona balvu piešķiram par izcilu oratora
talantu un degsmi, īpaši trešās Atmodas gados, par godīgu darbību politikā,
atceroties arī leģendāro cīņu par Daugavu 1986. gadā.
Ciceronu žurnālistikā saņem Viktors Avotiņš, kurš 1988. gadā pirmais
izvirzīja LTF dibināšanas ideju un tagad darbojas kā žurnālists NRA. Viņš
saņem Ciceronu par kvalitatīvu darbību žurnālistikā, par ļoti saturīgiem un
godīgiem rakstiem, kuros pauž savu pilsonisko nostāju.
Municipālās politikas jomā Cicerona balvu saņem Liepājas pilsētas
ilggadējais Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, kurš bauda cieņu un uzticību
Liepājā, kā lietpratīgs pilsētas saimnieks ar skatu nākotnē. Latvija ir viena no
tām Latvijas pilsētām, kur mēģina pārvarēt saimnieciskās un finansu krīzes
radītās sekas, uzturēt možu, optimistisku garu, ražošanas attīstību, augstu
kultūru pilsētā un lokālu sociālpatriotismu.
Reklāmas nozarē savukārt apbalvota Rīga – Eiženija Aldermane un
Diāna Čivle par projekta “Staro Rīga” koncepcijas izstrādāšanu un sekmīgu
īstenošanu 2010.g. Mums vajadzīga ne tikai gaušanās, bet arī svētki, un tiešām
nemīlīgajā rudens laikā valsts svētku dienā šī akcija ienesa kaut nedaudz prieka.
Un beidzot – last, but not least – Cicerona balvu piešķīra VFR
kanclerei Dr. Angelai Merkelei par izciliem nopelniem Vācijas ekonomisko,
politisko un kultūras saišu stiprināšanā ar Latviju. Šī balva piešķirta Vācijas
atkalapvienošanas 20 gadu jubilejā (1990.g. 3. oktobrī), bet, galvenais, apliecina
Vācijas izcilo lomu gan latvijas vēsturē, gan pašreizējā ES un mūsdienu pasaules
politikā, arī Latvijas politikā. Mēs augsti vērtējam Merkeles devumu ES
attīstībā ļoti komplicētā vēstures situācijā un Vācijas izšķirīgu lomu Eiropā.
Nepārspīlējot, Vgācija kopā ar Franciju ir galvenā ES lielvalsts, tās balsta
konstrukcija. Vācija ir lielākais finanšu donors, ekonomikas virzītājspēks, bet tā
ir arī valsts, kas pratusi pārvarēt smagu vēstures mantojumu, Hitlera laikmetu,
izveidot modernu, tolerantu sabiedrību. Tāpat tā pratusi arī vairāk vai mazāk
saliedēt 2 Vācijas un kaut kādā ziņā “integrēt” arī daudzos imigrantu, kaut ne
vienmēr veiksmīgi. Man bija laime strādāt Ālbergshofā, kur darbojās Merkele,
un varu izteikt gandarījumu, ka viņa saprot DDR un arī mūsu problēmas.
Vācijas un Latvijas attiecības ne allaž bijušas harmoniskas, īpaši
pirmskara periodā, II pasaules karā. Arī vācu un latviešu attiecības līdz 1939.g.
bijuša sarežģītas, ar agresiju, abpusēju ienaidu, aizdomīgumu. Taču šodien
nedrīkstam aizmirst Baltijas vācu nepārvērtējamo devumu latviešu kultūrā,
zinātnē, saimniecībā, pilsētu veidošanā. Hanzas mantojums, vācu literātu kārtas
mantojums, Stenders, Bīlenšteins, Grothuss, Ostvalds un daudzi citi likuši
pamatus mūsu tagadējai kultūrai, tas ir mūsu kultūras nepārejoša vērtība. Tie
devuši ne tikai pamatus zinātnei, augstākai izglītībai (RPI 150 gadi), bet arī
latviešu valodas, folkloras, etnogrāfijas, Latvijas un Rīgas vēstures pētniecībai.
Kaut arī pirms 70 gadiem Baltijas vācu kopiena repatriējās uz Vāciju,
pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas atjaunotas dažas saites, mēs atceramies
prof. Lēberu, J. Jirgensonu-Canderu, Bīlenšteinu, Ostvaldu, Stendera dzimtas
pārstāvjus, drīz godināsim “Domus Rigensis”. Tā ir pārvērtību vēsture.
Arī Vāgners, Herders, Bergengrīns, Hāmanis ieņem stabilu vietu latviešu
vēsturiskajā atmiņā. Un, protams, Angelas Merkeles uzvārda brālis Garlibs
Merķelis (kurš nav radniecīgās attiecībās ar laureāti. Tieši tādēļ balva Merkelei
gūst simbolisku n ozīmību un vieš cerību, ka saites starp Vāciju un Latviju
nostiprināsies, ka Vācija pievērsīs lielāku vērību savai “pameitai” un palīdzēs
Atvainojos, ka vēl nav klāt ZA prezidents Ekmaņa kungs, kurš pašreiz
pasniedz Latvenergo gada balvas citā saietā, bet ir solījis ierasties, tāpat
atvainojos, ka arī man paagri būs jāatstāj šis pasākums. Kā allaž būs vairākas
runas saistībā ar demokrātiju un socioloģiju (Tabuns, Ā.K.......lis, Īvāns, Avotiņš)
Noslēgumā gribu sacīt, ka Cicerons mums atstājis cauri 2100 gadiem
novēlējumu, ka tikumība, taisnīgums ir labas valsts pārvaldes pamatnoteikums
Kritiskos un smagos brīžos valstij nepieciešama kārtu vienprātība - concordia
ordinium - visu labo, apzinīgo pilsoņu (bonorum omnium) vienprātība. Cicerons
pats nebija īsti demokrāts, drīzāk autoritāra viedokļa piekritējs, kā politiķis viņš
vērtēts dažādi, taču viņš bija gatavs atdot savu dzīvi par saviem ideāliem, par
Piešķirot Cicerona balvas, vēlamie atgādināt Romas Republikas pēdējo
pilsoni, antīkā grieķu mantojuma nesēju Romā, un vilkt zināmas paralēles ar
mūsdienu Latviju, kuras nākotnei tomēr visi ticam un esam pārliecināti, ka to
nepiemeklēs senās Romas liktenis degradācijā un pašiznīcināšanā,demogrāfijas
un demokrātijas deficitātē, bet otrādi demokrātiskie ideāli, elites nomaiņa ,
sabiedrības audzināšana nesīs labāku .....

ieteikt draugam

Submit Jānis Stradiņš Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā in Delicious Submit Jānis Stradiņš Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā in Digg Submit Jānis Stradiņš Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā in FaceBook Submit Jānis Stradiņš Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā in Google Bookmarks Submit Jānis Stradiņš Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā in Stumbleupon Submit Jānis Stradiņš Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā in Technorati Submit Jānis Stradiņš Ievadruna Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā in Twitter