Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Uldis Sesks Liepājas Domes priekšsēdētājs Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā

Uldis Sesks
Liepājas Domes priekšsēdētājs
Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā

Sabiedrības demokratizācija ir sabiedrības spēja vienoties
Pašvaldību vistiešāk un ātrāk jūt, kāda tad ir atgriezeniskā saite starp varu
un sabiedrību. Manuprāt, nav būtiski, vai informāciju pašvaldībā meklē veiksmīgs
uzņēmējs, pensionārs, bezdarbnieks, jaunietis, skolotājs, mākslinieks. Ikviens ar
savu jautājumu vai problēmu ir tiesīgs vērsties pie pašu varas, lai meklētu problēmu
risinājumu vai izteiktu viedokli. Ikdienas politika pašvaldībā būtiski atšķiras no
politisko partiju cīniņiem un darbības valdībā. Mums prioritāte ir saimnieciski
lēmumi un darbība. Protams, paturot prātā, ka tie ir cieši saistīti ar sociālajiem,
vides, infrastruktūras uzturēšanas, kultūras vai kārtības jautājumiem. Lai veidotu
un pieņemtu sabiedrības vajadzībām atbilstošus lēmumus, lai iegūtu iedzīvotāju
vairākuma atbalstu un kopumā nodrošinātu pilsētas ilgtspējīgu attīstību, vietējai varai
ikdienā ir jāstrādā pie tā, lai zinātu dažādu sabiedrības grupu intereses, noskaņojumu,
viedokļus.

Mūsu iespējās ir arī strādāt tā, lai veidotu pozitīvu pašvaldības darba
vērtējumu un vairotu cilvēku uzticību varai. Liepājas pašvaldība regulāri rīko
aptaujas un cita veida sabiedrības noskaņojuma izpēti, piemēram, mediju monitoringu
vai sabiedriskās apspriešanas. Mērķtiecīgi esam attīstījuši iekšējos pārvaldes
instrumentus, lai klienti saņemtu labus pakalpojumus, lai spētu izsekot termiņiem
un jautājumu risinājumu gaitai. Taču neatsverama ir pašvaldības un dažādo vietējo
interešu grupu lietišķa un mērķtiecīga sadarbība ikdienā, piemēram, nozaru komisiju
darbs vai Trīspusējā konsultatīvā padome. Bez šādas ikdienas komunikācijas nav
iespējams vienoties pat par acīmredzami pozitīviem un uz pilsētas attīstību skaidri
vērstiem jautājumiem.

Mums jātiek galā ar izaicinājumiem un dažkārt jāpaļaujas tikai uz intuīciju,
lai virzītos uz priekšu. Kad pašvaldība uzsāk kāda procesa administrēšanu vai gatavo
kādu jaunu projektu, nereti ir sarežģīti atrast interešu grupu līderus, kas spētu formulēt
un konstruktīvi pārstāvēt sabiedrības viedokli. Biežāk attieksme mēdz būt noraidoša
vai klusējoša. Liepājnieki – tā ir daudznacionāla un multikulturāla sabiedrība. Cilvēki
ir atšķirīgi un viņu spējas piedalīties vai organizēt kādas aktivitātes ir atšķirīgas.
To cenšamies respektēt, veicinot savstarpējo komunikāciju. Taču jāuzsver, ka
iespējas līdzdarboties vietējās politikas veidošanā ir ikvienam sabiedrības pārstāvim.
Katrā no politikas veidošanas posmiem iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju
pārstāvji, uzņēmēji, izglītības darbinieki un citas interešu grupas var izvēlēties sev
atbilstošākos iesaistīšanās un līdzdalības veidus. Jāatzīmē, ka tomēr lielākas iespējas
ietekmēt lēmumu sagatavošanu ir tieši aktīvākajiem un zinošākajiem sabiedrības
pārstāvjiem, kuri ir apvienojušies nevalstiskajās organizācijās, politiskās apvienībās
vai arodorganizācijās.

Kā vienu ļoti veiksmīgu piemēru vēlos minēt vides pieejamības risinājumus
Liepājā, īstenojot Eiropas fondu projektus. Liepāja savu pieredzi nodod citām
pašvaldībām. Tas ir liepājnieku, domes struktūrvienību un Neredzīgo biedrības
Liepājas nodaļas cilvēku vairāku gadu praktiskās sadarbības rezultāts.
Mums, Latvijā, nepieciešams attīstīt sadarbības un vienošanās prasmes
– sākot no ikdienišķiem, saimnieciskiem, kaimiņu būšanas jautājumiem līdz pat
risinājumiem, kas vērsti uz pilsētas, reģiona vai valsts nākotni. Iedzīvotāju aktīva
līdzdalība savas pašvaldības dzīvē saliedē sabiedrību un stiprina demokrātiju.

ieteikt draugam

Submit Uldis Sesks Liepājas Domes priekšsēdētājs Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā in Delicious Submit Uldis Sesks Liepājas Domes priekšsēdētājs Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā in Digg Submit Uldis Sesks Liepājas Domes priekšsēdētājs Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā in FaceBook Submit Uldis Sesks Liepājas Domes priekšsēdētājs Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā in Google Bookmarks Submit Uldis Sesks Liepājas Domes priekšsēdētājs Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā in Stumbleupon Submit Uldis Sesks Liepājas Domes priekšsēdētājs Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā in Technorati Submit Uldis Sesks Liepājas Domes priekšsēdētājs Cicerona balvas ieguvējs 2010.gadā in Twitter