Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Arvīds Barševskis Daugavpils universitātes rektors Runa 2016

Godājamā Latvijas Zinātņu Akadēmijas vadība, augstie viesi, kolēģi, dāmas un kungi!

Saņemt Cicerona balvu man ir liels pagodinājums. Īpaši, ja balva tiek pasniegta par Daugavpils zinātniskā prestiža būtisku celšanu. Šī balva ir atzinība Daugavpils Universitātei, kas nekad nav baidījusies celt latiņu pēc iespējas augstāk un tad tiekusies to pārvarēt. Un tā 95 gadu garumā no četrgadīgas pedagoģiskās skolas, kas Daugavpilī tika atvērta 1921. gada 4. novembrī līdz mūsdienu Daugavpils Universitātei – nozīmīgākajam un lielākajam Austrumlatvijas augstākās izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras centram.

Akadēmiskās tradīcijas, kas veidojušās 95 gadu garumā ir stabils pamats mūsdienu Daugavpils Universitātes attīstībai. Daugavpils Universitāte ir galvenais latviskuma centrs multinacionālajā Daugavpilī. Daugavpils Universitāte šajā trauksmainajā laikā ir viens no Austrumlatvijas reģiona drošības garantiem. Daugavpils Universitāte pirmkārt ir universitāte Daugavpils pilsētai, Latgalei, Sēlijai un Latvijai. Tā ir Austrumlatvijas Universitāte.

Universitātes pilsētiņa Daugavpilī ir pamanāma un atpazīstama. Gan jaunuzceltā laboratoriju korpusa modernās arhitektūras vaibsti, gan mūsdienīgā studiju un pētnieciskā infrastruktūra, gan protams mūsu zinātniskais potenciāls tiešām veicina universitātes tēla atpazīstamību gan Latvijā, gan pasaulē.

Universitātes tēlu nevar izveidot rektors viens.

Universitāte tie ir profesori, pētnieki, studenti, ikviens, kas dod pienesumu zinātnei un augstākajai izglītībai. Universitāte tās ir tradīcijas un tā ir mūsdienīgā infrastruktūra.

Daugavpils Universitātē tā noteikti ir arī vienīgā Baltijā pie augstskolām esošā Akvakultūru laboratorija, kas ir izraisījusi gan ministru, gan nozares uzņēmēju interesi. Tās ir rūpnieciskās lāzertehnoloģijas un starptautisks materiālu virsmas stiprināšanas centrs.

Daugavpils Universitātes zinātnieki ir pamanīti Latvijā, Baltijā un pasaulē. Arī nanotehnoloģiju un nanomateriālu pētījumu jomā. Biočipi, nanodaļiņu mijiedarbība ar bioloģiskajiem objektiem – tas ir viens no mūsu prioritārajiem pētījumu virzieniem. To pavisam nesen iepazina un novērtēja arī trīs Baltijas valstu premjerministri, kas neoficiālā vizītē bija ieradušies Daugavpils Universitātē, lai universitātes attīstību pārrunātu arī starptautiskā kontekstā, jo Daugavpils Universitāte sevi pozicionē arī kā Austrumbaltijas universitāti.

Daugavpils Universitāte pašlaik risina ne tikai vietējo uzņēmēju problēmas. Savu pienesumu mēs dodam arī Iekšlietu, Vides un reģionālās attīstības, Zemkopības, Ekonomikas un citu ministriju pārraudzītajās jomās.

Pēdējo piecu gadu laikā Daugavpils Universitātē ierasti viesi ir ne tikai vietējie, bet arī galvaspilsētas uzņēmēji, kuri ir sapratuši un novērtējuši mūsu universitātes izrāvienu attīstībā.

Daugavpils Universitāte attīstās kā videi draudzīga universitāte. Viens no mūsu saukļiem ir „Domā zaļi! Nāc studēt Daugavpils Universitātē!” To var redzēt arī uz mūsu elektromobīļiem, ar kuriem mēs pārvietojamies. 2016. gadā mēs esam saņēmuši titulu „Latvijas zaļākais darba kolektīvs”.

Daugavpils Universitāte ir arī cilvēkiem draudzīga universitāte. Pēc Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vērtējuma, 2016. gadā Daugavpils Universitāte ir atzīta par Latvijas vispieejamāko izglītības iestādi un ir saņēmusi „Apeirons” Gada balvu nominācijā „Izglītība visiem”.

Un protams, zinātne. Mēs vieni no pirmajiem veicām iekšējās strukturālās reformas, apvienojot daudzos sīkos zinātniskos centrus divos lielos institūtos. Daugavpils Universitāte stratēģiski specializējas 4 zinātnes un studiju virzienos: nanodaļiņu un nanotehnoloģiju pētījumi, bioloģijas pētījumi (īpaši – koleopteroloģijā, meža biodaudzveidībā un akvakultūrās), reģionālie pētījumi un ilgtspējīgas izglītības pētījumi. Šie virzieni ietver plašu dabaszinātņu, humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu spektru, kas Daugavpils Universitātē vienmēr ir bijušas spēcīgi attīstītas.

Nedaudz par saviem pētījumiem. Man ir patiess prieks par to, ka Daugavpils Universitātes ārpuspilsētas studiju un pētniecības centrā Ilgas mums ir izdevies izveidot ne tikai modernāko Baltijā Koleopteroloģisko pētījumu centru, bet atvērt arī tikko atklāto Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu centru. Es patiesi priecājos ar paša izloloto Daugavpils koleopterologu zinātnisko skolu, kas tagad atpazīstama plašajā pasaulē. Mana komanda – tie ir 9 gados jauni un talantīgi bioloģijas zinātņu doktori, kas veic pētījumus, atklāj un apraksta zinātnei jaunas vaboļu sugas, realizē līgumdarbus, ir izstrādājuši un uztur divas pasaulē vadošās vaboļu datu bāzes: carabidae.org un cerambycidae.org un meistarīgi iesaista pētījumos jaunos bioloģijas studentus.

Paldies Latvijas Zinātņu Akadēmijai par mana personiskā zinātniskā pienesuma novērtēšanu bioloģijas jomā. Ir izdevies atklāt un aprakstīt apmēram 70 zinātnei jaunas, līdz šim nezināmas sugas. Lai arī tās izplatītas tālu no Latvijas robežām, jaunatklāto sugu nosaukumos es allaž esmu centies iemūžināt arī Latviju. Doliops daugavpilsi Barševskis, 2014 mūžīgi nesīs Daugavpils vārdu, savukārt Doliops stradinsi Barševskis, 2013 ir iemūžināts izcilā akadēmiķa Jāņa Stradiņa vārds.

Savukārt, Acronia teterevi Barševskis, 2016 mūžam nesīs Latvijas mecenātu Ināras un Borisa Teterevu vārdu, bet Acronia streicsi Barševskis, 2016 – Daugavpils Universitātes Humanitārās Akadēmijas jauniešiem patrona, Cicerona balvas ieguvēja Jāņa Streiča vārdu. Pasaules dabas daudzveidība joprojām ir nepilnīgi izpētīta. Vēl ir daudz jauna un neatklāta. Un man ir patiess prieks, ka mans darbs vienlaicīgi ir hobijs. Tā ir iespēja izbaudīt jaunatklāsmes prieku un gandarījumu, kad izdodas konstatēt kādu vēl līdz šim neatklātu sugu.

Un protams, ne mazāks prieks ir tad, kad tavam studentam izdodas atklāt kaut ko jaunu. Un gandarījums, ka viņš šo atklājumu velta savam skolotājam. Pachyrrhynchus barsevskisi Rukmane, 2016, kuru aprakstījusi mūsu jaunā uzlecošā koleopteroloģijas zvaigzne, mūsu universitātes bioloģijas maģistrantūras 1. kursa studente Anita Rukmane, kas jau ir atklājusi un aprakstījusi 14 zinātnei jaunas sugas, manuprāt, ir visskaistākā vaboļu suga, kas ir nosauktas manā vārdā.

Savas uzrunas nobeigumā es gribētu nodemonstrēt šo karikatūru, ko pirms gada man uzdāvināja draugi un kura, manuprāt, raksturo manu būtību. Rektoram ir jāpārrauga viss universitātē notiekošais, taču svarīgi ir ļaut un netraucēt cilvēkiem strādāt!

Sakot paldies par uzmanību, valsts svētku priekšvakarā no sirds sveicu Jūs visus tuvojošajos mūsu valsts svētkos! Vēlu veiksmi, labu veselību un piederības sajūtu savai ģimenei, savai darba vietai, savai pilsētai un savai valstij! Mūsu valsts būs tik stipra, cik stipri būsim mēs paši! Novēlu ikvienam no mums novērtēt to, ka mēs varam dzīvot un strādāt savā valstī. Kam gan citam, ja ne mums zināt, cik ātri var pazaudēt savu valsti un cik grūti atgūt tās neatkarību.

Paldies par uzmanību!

ieteikt draugam

Submit Arvīds Barševskis Daugavpils universitātes rektors Runa 2016 in Delicious Submit Arvīds Barševskis Daugavpils universitātes rektors Runa 2016 in Digg Submit Arvīds Barševskis Daugavpils universitātes rektors Runa 2016 in FaceBook Submit Arvīds Barševskis Daugavpils universitātes rektors Runa 2016 in Google Bookmarks Submit Arvīds Barševskis Daugavpils universitātes rektors Runa 2016 in Stumbleupon Submit Arvīds Barševskis Daugavpils universitātes rektors Runa 2016 in Technorati Submit Arvīds Barševskis Daugavpils universitātes rektors Runa 2016 in Twitter