Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Ivars Knēts Cicerona balvas laureāts 2012

Ivars Knēts

CICERONA balva - 2012

Markus Tulius Cicero, senās Romas republikas valstsvīrs, jurists, filozofs, izcils runas meistars, orators. Dzimis 106. g. p.m.ē, miris 43. g. p.m.ē.

Šodien mēs esam sanākuši, lai zināmā mērā godinātu viņa piemiņu un atzīmētu viņa vārdā nosauktās balvas piešķiršanu. Viena no viņa izcilībām bija lieliskais daiļrunības stils, krāšņs un izteiksmīgs. Vienlaicīgi viņš varēja būt arī argumentēts un lakonisks. Un visu to viņš ir sniedzis pirms 2050 – 2080 gadiem!

Ja jau mēs runājam par runas meistaru, tad jāpasaka, ka runas var būt dažādas. Tās var būt īsas un garas, interesantas un garlaicīgas, apsveikuma un atvadu, bezmaksas un pasūtītas, slavenas un kritizētas.

Šodien runātājiem nedaudz minūšu laikā dota iespēja izteikties par trim lietām: izglītību, naudu un bagātību.

Uzskatu, ka izglītība neapšaubāmi ir viena no vislielākajām bagātībām, vislielākajām vērtībām, kas cilvēkam ir pieejama visa mūža garumā. Izglītības nekad nav un nevar būt par daudz. Un arī mācību iestādes, kas izglītību nodrošina nevar būt par daudz. Konkurence starp izglītības iestādēm ir ļoti vēlama, jo tā nodrošina kvalitātes celšanu. Izglītība dod iespēju cilvēkam kāpt dižajā zinību kalnā, un jo augstākas virsotnes cilvēks sasniegs, jo tālāk viņš redzēs un labāk veidos savu nākotni. Ir daudz jāzina, lai zinātu, cik maz mēs zinām. Nevar pateikt: „Tagad es visu zinu, vairāk man nav jāmācās”. Izglītība ir tas mūžīgi mainīgais, uz priekšu virzošais. Un vēl viena svarīga labas izglītības pazīme – tā ir prasme runāt par gudrām, sarežģītām lietām vienkāršos, saprotamos vārdos. Šajā mirklī gribu pieminēt slaveno Bernarda Šova domu: „Ja man ir ābols un tev ir ābols un mēs ar tiem apmaināmies, tad mums katram paliek tikai viens ābols. Bet, ja man ir ideja un tev ir ideja un ar tām apmaināmies, tad mums katram ir jau divas idejas!”

Bagātība var izpausties dažādi. Tā var būt gara un prāta bagātība, tā var būt laba izglītība, tā var būt mūsu katra ģimene, mūsu strādīgā un gudrā tauta, mūsu valsts. Tā var būt dabas bagātība - dažādi derīgie izrakteņi, meži, dzeramais ūdens, auglīga augsne, veselīgs klimats. Tomēr jāatceras, ka kādreiz bagātākas skaitījās zemes ar lieliem dabas resursiem, bet tagad daudzviet bagātākas ir tās zemes, kurās cilvēki ir zinošāki, darbīgāki un radošāki.

Taču bagātības jēdziens ir pretrunu pilns. Eksistē šī tradicionālā pretruna: bagātība un nabadzība, bagātais un nabagais. Būtu normāli, ka bagātāks būtu tas, kas vairāk sava darba, sava prāta, savas enerģijas ir ielicis šīs bagātības radīšanā. Tomēr ne vienmēr tā ir realitātē. Savukārt par nabadzību atbildība ir jāuzņemas arī sabiedriskajai iekārtai, kura nespēj nodrošināt visiem strādāt gribošiem un strādāt varošiem normālus dzīves apstākļus. Te gan jāpiezīmē, ka nabadzība var rasties arī slinkuma dēļ, kas izpaužas kā nevēlēšanos strādāt, kā nevēlēšanos piepūlēt sevi.

Ja mēs runājam par sabiedrību kopumā, tad sabiedrībai neapšaubāmi ir labāk, ja tā ir bagātāka. Šī bagātība var nodrošināt gan labāku izglītību, labāku veselību, labāku apkārtējo vidi, drošākus dzīves apstākļus.

Un tagad pāris vārdu par naudu. Kādreiz senos laikos arī kažokādas vai medus muciņas izpildīja naudas funkciju. Tagad nauda daudz precīzāk atspoguļo pārdodamās vai pērkamās preces vērtību konkrētajos apstākļos. Vislabāk ir naudu ieguldīt savā un savu bērnu izglītībā, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanā, savas mājas vai dzīvokļa iegādē un iekārtošanā. Lai gan saka, ka laime nav naudā, bet gan viņas daudzumā, tomēr jāpiekrīt, ka ar naudu ir daudz vieglāk, nekā ja tās nav. Ar naudu pat nabadzību krīzes apstākļos ir vieglāk pārciest. Viens otrs ir pat gatavs naudas dēļ ļoti labi strādāt. It sevišķi vīrieši, jo atcerēsimies teicienu, ka sieviete sastāv no tērpa, miesas un dvēseles, bet vīrietis – no dvēseles, miesas un naudas maka. Kādam miljonāram reiz bija prasīts: ”Vai Tev nav kauna būt bagātam?”, uz ko viņš atbildēja: „Nav kauna. Kauns ir tad, kad tu savu bērnu un mazbērnu priekšā esi nabadzīgs, un nevarīgs”.

Strādāsim tā, lai mūsu valsts būtu bagāta, lai mūsu tauta būtu izglītota un kulturāla!

ieteikt draugam

Submit Ivars Knēts Cicerona balvas laureāts 2012 in Delicious Submit Ivars Knēts Cicerona balvas laureāts 2012 in Digg Submit Ivars Knēts Cicerona balvas laureāts 2012 in FaceBook Submit Ivars Knēts Cicerona balvas laureāts 2012 in Google Bookmarks Submit Ivars Knēts Cicerona balvas laureāts 2012 in Stumbleupon Submit Ivars Knēts Cicerona balvas laureāts 2012 in Technorati Submit Ivars Knēts Cicerona balvas laureāts 2012 in Twitter