Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors

Nacionālā augstākā izglītība un zinātne – Latvijas valsts pastāvēšanas garants

Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors

1918. gadā izveidojot neatkarīgu Latvijas valsti, bija skaidrs, ka viens no neatkarīgas valsts simboliem ir sava nacionāla Universitāte. Tāpēc tikai dažus mēnešus pēc valsts pasludināšanas tika nodibināta Latvijas Augstskola, kas drīz pārtapa Latvijas Universitātē, pirmajā augstskolā pasaulē, kurā varēja studēt latviešu valodā. Tā tika veidota kā jaundibinātās valsts augstākās izglītības un zinātnes citadele, kuras divi galvenie uzdevumi ir tautas izglītošana un nacionālo kadru kalve, kā arī starptautiski atzītas un atpazīstamas Universitātes veidošana.

Šobrīd, 96 gadus vēlāk, Latvijā ir sešas universitātes un virkne cita tipa augstākās izglītības mācību iestāžu. To diplomi tiek atzīti Eiropas Savienībā un kotējas pasaulē. Bet tikai Latvijas Universitāte pašā prestižākajā universitāšu rangā QS ir ierindota pasaules vadošo augstskolu vidū. Studiju kvalitātes dēļ Latvijas augstskolas kā savu studiju vietu izvēlas daudz ārvalstu studentu no Eiropas un visas pasaules.

Taču Latvijas augstākās izglītības sistēmā vēl ir daudz darāmā, lai piedāvātā izglītība arī nākotnē būtu tikpat konkurētspējīga, kā tā ir šodien. Pirmkārt, ir jāpilnveido likumdošana. Pašreiz spēkā esošais Augstskolu likums ir pieņemts 1995. gadā, daudzkārt papildināts un labots, tomēr šobrīd vairs neatbilst šābrīža situācijai. Tādēļ steidzami būtu jāveido jauns likums. Vēl vairāk. Tā kā augstākā izglītība mūsdienu Eiropā nav atdalāma no pētniecības, būtu jāveido vienots augstākās izglītības un zinātniskās darbības likums. Tā tas šobrīd ir daudzviet Eiropā. Šajā likumā cita starpā būtu jāparedz demokrātiska, bet tajā pašā laikā dinamiska augstākās izglītības un zinātnes pārvaldības sistēma, kurā kopā ar augstskolu un zinātnisko institūtu darbiniekiem piedalītos arī sabiedrības pārstāvji.

Izglītības un zinātnes pārvaldībai jābūt vērstai uz labi nomērāmu un sabiedrībai saprotamu rezultātu sasniegšanu. Bet nozares finansēšanas modelim jābūt atkarīgam no sasniegtajiem rezultātiem. Un, protams, ir jāveido neatkarīga, starptautiska izglītības un zinātnes kvalitātes kontroles sistēma, kas izvērtētu to, kam un kādos apmēros tiek piešķirts finansējums gan pētniecības veikšanai, gan arī studiju procesam.

Ja tuvākajā laikā šie uzdevumi tiks realizēti, tad arī nākotnē augstākā izglītība un pētniecība Latvijā varēs veiksmīgi konkurēt starptautiskā līmenī gan Eiropā, gan arī pasaulē kopumā.

 

Profesora Mārča Auziņa, Latvijas Universitātes rektora prezentācija balvas pasniegšanas ceremonijā

ieteikt draugam

Submit Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors in Delicious Submit Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors in Digg Submit Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors in FaceBook Submit Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors in Google Bookmarks Submit Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors in Stumbleupon Submit Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors in Technorati Submit Profesors Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors in Twitter